پروژه ها

نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد

نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد

تعدادی از خانواد های بی سرپرست در یزد و شهرستان های اطراف آن، توان خرید کولر برای گذران فصل داغ تابستان یزد را ندارند.
طبق بررسی های میدانی موسسه مشخص شد 5 خانواده از بین آنها دارای فرزندان معلول جسمی شدید هستند که این امر تحمل فصل داغ یزد را غیر قابل تحمل می کند.

حامیان پروژه
۰ نفر
موفق شد
100%
مبلغ تامین شده
۳,۷۷۳,۲۰۰ تومان
مبلغ مورد نیاز
۳,۷۷۳,۲۰۰ تومان
حمایت می کنم
توزیع سبد برکت در ایام ماه رمضان برای خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست

توزیع سبد برکت در ایام ماه رمضان برای خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست

براساس این طرح 150 خانواده بی سرپرست و بدسرپرست استان یزد که دارای فزند روزه سال اولی و یا معلول می باشند شناسایی گردیده اند.

هدف توزیع سبد برکت در ایام ماه رمضان برای 150 خانواده بی سرپرست و بدسرپرست استان یزد که کودک روزه سال اولی یا معلول دارند می باشد.

حامیان پروژه
۰ نفر
موفق شد
100%
مبلغ تامین شده
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
مبلغ مورد نیاز
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
حمایت می کنم
تهیه کفش و لباس ورزشی برای 30 نوجوان بی سرپرست پرورشگاه های استان یزد

تهیه کفش و لباس ورزشی برای 30 نوجوان بی سرپرست پرورشگاه های استان یزد

بر اساس تعامل موسسه خیریه حامی راه انسانیت و پرورشگاه های استان یزد تصمیماتی جهت "تهیه کفش و لباس ورزشی برای 30 نوجوان پسر بی سرپرست این پرورشگاه ها برای برنامه تابستانی آنها مبنی بر برگزاری کلاس فوتبال از نیمه ی تیرماه سال 1396 اتخاذ گردید.

حامیان پروژه
۰ نفر
موفق شد
100%
مبلغ تامین شده
۳,۰۰۸,۰۰۰ تومان
مبلغ مورد نیاز
۳,۰۰۸,۰۰۰ تومان
حمایت می کنم
طراوت بهشتی : تهیه 10 عدد یخچال برای 10 خانواده نیازمند حاشیه نشین شهر یزد

طراوت بهشتی : تهیه 10 عدد یخچال برای 10 خانواده نیازمند حاشیه نشین شهر یزد

تهیه 10 عدد یخچال برای 10 خانواده بی سرپرست و بد سرپرست نیازمند واقعی حاشیه نشین شهر یزد که توسط بازدیدهای محلی مددیاران موسسه حامی راه انسانیت شناسایی شده اند.
غیر قابل تصور است که تابستان آتشین کویر سوزناک یزد را بدون یخچال بتوان پشت سر گذاشت .

حامیان پروژه
۰ نفر
موفق شد
100%
مبلغ تامین شده
۸,۵۸۶,۰۰۰ تومان
مبلغ مورد نیاز
۸,۵۸۶,۰۰۰ تومان
حمایت می کنم
شما هم می توانید پروژه خود را بسازید